هیچ موردی از بیماری کروناویروس جدید در بین کارکنان بهداشتی و درمانی قرقیزستان گزارش نشده است

هیچ موردی از بیماری کروناویروس جدید در بین کارکنان بهداشتی و درمانی قرقیزستان گزارش نشده است

Tainynews – نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، در نشست خبری روزانه کروناویروس در 23 ماه مه گفت: – طی 24 ساعت گذشته هیچ کورو ویروس در بین کارکنان بهداشتی و درمانی قرقیزستان پیدا نشده است.

در مجموع 273 کارمند بهداشت با COVID-19 در قرقیزستان قرارداد بستند.

درمجموع 226 کارمند بهداشت بهبود یافتند.

Author: admin