خدمات ارائه شده توسط هتل ها و رستوران ها در مدت 4 ماه 16.5 درصد کاهش یافته است

خدمات ارائه شده توسط هتل ها و رستوران ها در مدت 4 ماه 16.5 درصد کاهش یافته است

Tainynews کمیته آمار ملی اعلام کرد – خدمات ارائه شده توسط هتل ها و رستوران ها در ژانویه-آوریل 2021 با 16.5 درصد کاهش در مجموع حدود 4 میلیارد بار در مقایسه با ژانویه تا آوریل سال 2020 است.

در آوریل 2021 ، حجم خدمات نسبت به آوریل 2020 تقریبا 4 برابر افزایش یافته و نسبت به ماه قبل ، حجم خدمات 12.8 درصد کاهش یافته است.

در کنار افزایش حجم خدمات ارائه شده توسط هتل ها و رستوران ها در برخی مناطق ، در کل کشور شاهد کاهش بودیم.

Author: admin