رئیس تنظیم کننده می گوید چه کمکی به ساکنان باتکن تحت تأثیر درگیری داده شده است

رئیس تنظیم کننده می گوید چه کمکی به ساکنان باتکن تحت تأثیر درگیری داده شده است

Tainynews – رئیس بانک ملی قرقیزستان ، تولکونبک عبدی گولوف گفت اقدامات زیر در مورد افراد آسیب دیده از حمله مسلحانه اخیر در باتکن توسط بانک ها انجام شده است: همه وام ها برای کشته شدگان نوشته شده است. تمام وامها و سودها برای کسانی که خانه هایشان را خراب کردند ، نوشته شد. تمام وامها و سودها برای کسانی که تجارت خود را از دست داده اند ، منسوخ شده است.

در مورد وام های جدید ، اکنون NBKR با کابینه وزیران در حال کار بر روی برنامه ویژه Batken است. عبدی گولوف گفت: اگر نرخ ترجیحی وجود داشته باشد ، این همانند برنامه دولت برای حمایت از کشاورزان است ، دولت بخشی از آن را می گیرد و بانک ملی نقدینگی را تأمین می کند.

Author: admin