رئیس جمهور میرضیایف شورولت تریل بلیزر را به کوهنوردی که به قله کوه صعود کرد هدیه داد. اورست

رئیس جمهور میرضیایف شورولت تریل بلیزر را به کوهنوردی که به قله کوه صعود کرد هدیه داد. اورست

Tainynews – کوهنورد سرگئی دنیسنکو از ازبکستان کوه اورست را صعود کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در تاریخ 1 ژوئن.

از سرگئی دنیسنکو در 8 ژوئن در فرودگاه تاشکند به طور رسمی استقبال شد.

رئیس جمهور شوکت میرضیایف Chevrolet Trailblazer را به کوهنورد هدیه داد.

پیش از این اعلام شده بود که سرگئی دنیسنکو اولین کوهنورد ازبکستانی شده است که به قله کوه اورست رسیده است. این اکتشاف حدود 2 ماه به طول انجامید.

Author: admin