زن جوان آزار و اذیت خیابانی در بیشکک را به پلیس گزارش می کند

زن جوان آزار و اذیت خیابانی در بیشکک را به پلیس گزارش می کند

Tainynews – زن جوانی در بیشکک قربانی آزار و اذیت خیابانی توسط یک غریبه شد.

ساویا حسنوا در تاریخ 7 ژوئن در صفحه شبکه های اجتماعی خود نوشت که او و دوستان زنش در مرکز بیشکک در حال قدم زدن بودند که یکی از 3 مرد ناشناس از پشت به دوست خود سیلی زد.

زنان شروع به فیلمبرداری از مردان در دوربینهای تلفن خود کردند ، هر دو نفر سریع صحنه را ترک کردند ، در حالی که آزار دهنده تنها بود. دختران پرسیدند که چرا او این کار را کرده است؟ مرد جواب داد: “من می خواستم و ضربه زدم.”

یکی از زنان با پلیس تماس گرفت.


Author: admin