مجلس ممکن است لایحه مربوط به دستکاری اطلاعات را دوباره اصلاح کند زیرا مهلت مقرر از چند ماه قبل به پایان رسیده است – وکلا

مجلس ممکن است لایحه مربوط به دستکاری اطلاعات را دوباره اصلاح کند زیرا مهلت مقرر از چند ماه قبل به پایان رسیده است – وکلا

Tainynews – وکیل سانیا توکتوگازیوا گفت که پارلمان قرقیزستان حق ندارد یک گروه آشتی را برای توسعه پیش نویس آشتی داده شده لایحه دستکاری اطلاعات ایجاد کند …

Author: admin