هشت مجروح در فرود سقوط هلی کوپتر نظامی در آلای در بیمارستان باقی مانده اند

هشت مجروح در فرود سقوط هلی کوپتر نظامی در آلای همچنان در بیمارستان بستری هستند

Tainynews وزارت بهداشت گفت: هشت مصدوم در فرود سقوط هلی کوپتر نیروهای پدافند هوایی در منطقه آلای همچنان در بیمارستان در اوش باقی مانده اند.

وضعیت آنها پایدار است. یک بیمار از بخش مراقبت های ویژه به بخش عادی منتقل شد.

هلی کوپتر در 4 ژوئن فرود اضطراری کرد. در نتیجه سقوط ، هلی کوپتر آتش گرفت.

15 نفر سرنشین بودند ، از جمله 12 مسافر و 3 خدمه.

14 نفر به بیمارستان اوش منتقل شدند که 5 نفر از آنها دچار سوختگی شدند.

Author: admin