ترکمنستان سنگ مرمر از افغانستان وارد می کند

ترکمنستان سنگ مرمر از افغانستان وارد می کند

Tainynews – وزارت امور خارجه گفت: هیئت ترکمنستان به سرپرستی وزیر امور خارجه راشد مردوف در تاریخ 5-6 ژوئن یک سفر کاری به افغانستان انجام داد.

رایزنی های گسترده در 5 ژوئن برگزار شد ، جایی که کشورها در مورد تکمیل ساخت خط لوله گاز TAPI در خاک ترکمنستان و راه اندازی ساخت خط لوله از مرز ترکمنستان و افغانستان به هرات گفتگو کردند.

به گفته وزارت امور خارجه افغانستان ، صادرات سنگ مرمر توسط افغانستان به ترکمنستان مورد بحث قرار گرفت.

طرفین توافق کردند که توافق نامه صادرات سنگ مرمر از افغانستان به ترکمنستان را امضا کنند.

Author: admin