کمک های نظامی و فنی قزاقستان به تاجیکستان ، قرقیزستان قصدی برای پیشبرد اختلافات مرزی ندارد: وزارت

کمک های نظامی و فنی قزاقستان به تاجیکستان ، قرقیزستان قصدی برای پیشبرد اختلافات مرزی ندارد: وزارت

Tainynews – وزارت دفاع قزاقستان گفت که قزاقستان قصد ندارد با ارائه کمک های نظامی و فنی ، درگیری مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را گسترش دهد ، گزارش Tengrinews …

Author: admin