نایب رئیس پیشین کابینه مقاماتی را که ادعا می شود منافع شرکت چینی را در پروژه Safe City لابی کرده اند ، نام می برد

نایب رئیس پیشین کابینه مقاماتی را که ادعا می شود منافع شرکت چینی را در پروژه Safe City لابی کرده اند ، نام برد

نائب رئیس سابق کابینه و وزیر توسعه دیجیتال Azamat Dyikanbaev (در اتومبیل) هنگام تحویل به دادگاه

Tainynews – اعزامات دییکانبائف ، معاون سابق کابینه و وزیر توسعه دیجیتال ، پیشنهاد کرد که وی پس از لابی نخست وزیر و دستیار رئیس جمهور در منافع شرکت چینی در پروژه شهر امن بازداشت شد …

Author: admin