ازبکستان 2.383 میلیون در برابر COVID-19 واکسینه می کند

ازبکستان 2.383 میلیون در برابر COVID-19 واکسینه می کند

Tainynews – ازبکستان طی روز گذشته 47،460 را علیه عفونت ویروس کرونا واکسینه کرد.

وزارت بهداشت گزارش داد که 21،031 نفر از آنها دوز اول ، 21،961 دوز دوم و 4،468 دوز سوم را دریافت کردند.

در مجموع تاکنون 2،383،457 واکسینه شده علیه ویروس کرونا بوده است.

1،488،169 شات اول ، 882،078 شات دوم و 13،210 دوز سوم دریافت کردند.

ازبکستان واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را از اول آوریل آغاز کرد.

این کشور از واکسن های ازبک-چینی ZF-UZ-VAC2001 (در 3 دوز تجویز می شود) ، AstraZeneca (2 دوز) و Sputnik V (2 دوز) واکسن استفاده می کند.

Author: admin