فعالان حقوق از مارت کازاکپایف ، دانشمند سیاسی در بازداشت دیدار می کنند ، وی از سو abuse استفاده روانی شکایت دارد

فعالان حقوق از مارت کازاکپایف ، دانشمند سیاسی در بازداشت بازدید می کنند ، وی از سو abuse استفاده روانی شکایت دارد

Tainynews – کارمندان دفتر وزیر دفاع در تاریخ 31 مه از دانشمند سیاسی مارات کازاکپایف در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی بازدید کردند …

Author: admin