تعداد بیکاران ثبت شده در قرقیزستان 79900 نفر است

تعداد بیکاران ثبت شده در قرقیزستان 79900 نفر است

Tainynews کمیته ملی آمار گفت: تعداد افراد بیکار ثبت شده در خدمات استخدامی دولت از اول ماه مه به 103،600 نفر رسیده است.

تعداد جمعیت بیکار در مقایسه با تاریخ مشابه در سال 2020 ، 6.4 درصد افزایش یافته است.

تعداد بیکاران ثبت شده 79900 نفر یا 2.7٪ بیشتر از سال 2020 است.

Author: admin