قزاقستان در نظر دارد آب آبیاری برای برق را با همسایگان خود تعویض کند

قزاقستان در نظر دارد آب آبیاری برای برق را با همسایگان خود تعویض کند

Tainynews سریک کوژانیازوف معاون وزیر محیط زیست ، زمین شناسی و منابع طبیعی قزاقستان گفت: مقامات قزاقستان در حال توسعه توافق نامه ها و برنامه های بین دولتی برای حل مشکل کمبود آب آبیاری در این کشور هستند.

کشاورزان منطقه Kyzylorda مجبور شدند 5000 هکتار از سطح کاشت برنج را به دلیل کمبود آب در رودخانه Syr Darya از 89400 در سال 2020 به 84،400 در 2021 کاهش دهند.

کوژانیازوف گفت ، قزاقستان تجهیزات و سوخت را در ازای آب آبیاری برنج در اختیار تاجیکستان قرار می دهد. مذاکرات با تاجیکستان در جریان است.

وی گفت که قرقیزستان در ازای 370 میلیون متر مکعب آب 370 میلیون کیلووات ساعت برق دریافت می کند ، در حالی که ازبکستان 250 میلیون کیلووات ساعت برق دریافت می کند.

گفته می شود تاجیکستان موافقت کرده است که 315 میلیون متر مکعب آب از مخزن خود باخری توچیک به قزاقستان تأمین کند تا آب آبیاری مورد نیاز قزاقستان را در ماههای تابستان تأمین کند. آب از طریق قرقیزستان به مناطق ترکستان و قزیلوردا قزاقستان تحویل داده می شود.

Author: admin