دبیر شورای امنیت ، نمایندگان BOMCA در مورد دهمین مرحله از برنامه بحث می کنند

دبیر شورای امنیت ، نمایندگان BOMCA در مورد دهمین مرحله از برنامه بحث می کنند

Tainynews – مارات ایمانكولوف ، دبیر شورای امنیت ، جلسه ای با مدیر منطقه در برنامه مدیریت مرز در آسیای میانه و افغانستان ماریس دامینز ، كوزیمو لمبرتی-فوساتی ، مدیر پروژه های اتحادیه اروپا و راحتبك بوگاچیف ، هماهنگ كننده ملی BOMCA ، به مناسبت آغاز مرحله دهم این برنامه ، برگزار كرد. ..

Author: admin