دبیر شورای امنیت ، سفیر چین در مورد مسائل امنیتی منطقه بحث می کنند

دبیر شورای امنیت ، سفیر چین در مورد مسائل امنیتی منطقه بحث می کنند

Tainynews – خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، مارات ایمانکلوف ، دبیر شورای امنیت امروز با سفیر چین دو دوین دیدار و در مورد مسائل شرکای استراتژیک چند وجهی و تقویت همکاری های دوجانبه گفتگو کرد …

Author: admin