ازبکستان و قطر توافق نامه مربوط به ترافیک هوایی را امضا کردند

ازبکستان و قطر توافق نامه مربوط به ترافیک هوایی را امضا کردند

Tainynews – خبرگزاری دونیو گزارش داد ، توافق نامه بین دولتی در مورد ترافیک هوایی بین ازبکستان و قطر در 9 ژوئن در وزارت امور خارجه ازبکستان به عنوان بخشی از سفر رسمی شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در وزارت امور خارجه ازبکستان امضا شد.

ناوهای هوایی تعیین شده از هر دو طرف پروازها را انجام می دهند و مقصد را تعیین می کنند.

شرکت های هواپیمایی برای تقویت توسعه ترافیک هوایی بین ازبکستان و قطر از عوارض گمرکی ، مالیات و سایر هزینه ها معاف خواهند بود.

جنبه های مربوط به مسائل همکاری دوجانبه و منطقه ای بین عبدالعزیز کمیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Author: admin