ازبکستان قصد دارد 2 مدرسه در باتکن احداث کند

ازبکستان قصد دارد 2 مدرسه در باتکن احداث کند

Tainynews – ازبکستان قصد دارد دو مدرسه در منطقه باتکن احداث کند.

ساخت مدرسه ای برای 400 دانش آموز در منطقه باتکن و مدرسه ای برای 300 دانش آموز در منطقه لیلهک طی چند روز آینده آغاز می شود. انتظار می رود مدارس تا ماه سپتامبر به پایان برسد.

بودجه ساخت مدارس کاملاً ازبکستان تأمین خواهد شد.

Author: admin