قرقیزستان گزارش داد 9 مورد بهبودی بیشتر از كروناویروس ، در مجموع 957

قرقیزستان گزارش داد 9 مورد بهبودی بیشتر از كروناویروس ، در مجموع 957

Tainynews نوربلوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: 9 بیمار در 24 ساعت گذشته در قرقیزستان پس از بهبودی از بیماری کورو ویروس مرخص شده اند.

Author: admin