بازرس وزارت کشور دست قرمز را با رشوه بازداشت کرد

بازرس وزارت کشور دستگیره را با رشوه بازداشت کرد

Tainynews – کمیته امنیت ملی ایالت ، به همراه سرویس تحقیقات داخلی وزارت کشور ، سرهنگ پلیس U.E.K را بازداشت کردند. در 9 ژوئن در دفتر کار خود در حالی که 500 دلار رشوه می گرفت ، دست به کار شد.

در تاریخ 11 ژوئن ، دفتر مطبوعاتی خدمات تحقیقاتی وزارت امور داخله گزارش داد كه از سوي بازپرس خدمات تحقيقات وزارت كشور رشوه براي انداختن تحقيقات جنايي عليه شخصي كه در جرم دست داشته است ، اخاذي شده است.

تحقیق در مورد اخاذی از رشوه آغاز شد.

فرد دستگیر شده به بازداشتگاه موقت منتقل شد.

Author: admin