270 شهروند مغولستان از کره بازگشتند

270 شهروند مغولستان از کره بازگشتند

Tainynews – ساعت 10.03 بعدازظهر روز 10 ژوئن ، یک پرواز چارتر در مسیر سئول – اولان باتور در فرودگاه بین المللی Buyant-Ukhaa فرود آمد.

گزارش Montsame ، 270 شهروند مغولستان را به پرواز بازگردانده اند.

تیم عملیاتی کمیسیون اضطراری امور خارجه گزارش می دهد ، شهروندانی که 14 روز پس از دریافت دوز کامل واکسن های ویروس کرونا به کشور می رسند یا کسانی که قبلاً با عفونت ویروس کرونا تشخیص داده شده و به طور کامل بهبود یافته بودند ، به انزوای خانه منتقل شده اند.

Author: admin