مشکل آب آبیاری باید در 10-12 روز حل شود ، در غیر این صورت 60٪ از محصول کاشته شده خشک می شود: ارتباط

مشکل آب آبیاری باید در 10-12 روز حل شود ، در غیر این صورت 60٪ از محصول کاشته شده خشک می شود: ارتباط

Tainynews ویتالی كاكتیكس ، نماینده انجمن پرورش دهندگان ذرت ، گفت: – مشكل آب آبیاری باید 10-12 روز حل شود ، در غیر این صورت 60٪ از محصول كشت شده خشك می شود.

Author: admin