FBI ، سازمان های اجرای قانون قرقیزستان در مورد همکاری بحث می کنند

FBI ، سازمان های اجرای قانون قرقیزستان در مورد همکاری بحث می کنند

تصویر نماینده عکس: CNBC

Tainynews – مقامات FBI در 8-9 ژوئن با نمایندگان وزارت امور خارجه ، دادستانی عمومی ، وزارت کشور ، سرویس اطلاعات مالی دولت دیدار کردند ، …

Author: admin