1901 نفر در نقاط دیدنی قرقیزستان منزوی شدند

1901 نفر در نقاط دیدنی قرقیزستان منزوی شدند

Tainynews نوربلووت عسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: تعداد افراد قرقیزستان که با COVID-19 آلوده تماس گرفته اند ، به 6،675 رسیده است و همه آنها در قرنطینه خانه هستند.

1901 نفر تحت نظر هستند ، آنها بازگشت از خارج از کشور هستند.

معاون وزیر امور خارجه از شهروندان خواست برای حفظ سلامتی و سلامت افراد نزدیک خود ، از فاصله دوری اجتماعی خودداری کنند و در خانه بمانند.

Author: admin