موارد تائید شده توسط تاج را در کشورهای آسیای میانه تا ظهر 12 آوریل تایید کرد

موارد تائید شده توسط تاج را در کشورهای آسیای میانه تا ظهر 12 آوریل تایید کرد

Tainynews – رشد تعداد موارد تائید شده با کورو ویروس در کشورهای آسیای میانه تا ظهر 12 آوریل:

قزاقستان – 880 (+21)؛

ازبکستان – 796 (+102)؛

قرقیزستان – 377 (+38).

هیچ موردی از کروناویروس به طور رسمی در ترکمنستان و تاجیکستان تأیید نشده است.

Author: admin

پاسخی بگذارید