4500 بیمار کرونا ویروس در قزاقستان بهبود می یابند

4500 بیمار کرونا ویروس در قزاقستان بهبود می یابند

Tainynews وزارت بهداشت گفت: – 48 بیمار کروناویروس پس از بهبود در قزاقستان از بیمارستان ها مرخص شدند.

از زمان شروع همه گیری ، 4،400 بیمار کروناویروس از کروناویروس بهبود یافتند.

بنابراین ، 1258 بیمار بهبود یافته در آلماتی ، 849 نفر در نور سلطان ، 242 نفر در منطقه قزاقستان غربی ، 233 نفر در منطقه آتیرا ، 228 نفر در منطقه کیزلوردا ، 222 نفر در شیمکنت ، 190 در منطقه کاراگاندا ، 178 مورد در منطقه ترکستان ، 172 نفر در منطقه آکتوب ، 172 در منطقه آلماتی ، 171 در منطقه جامبیل ، 148 در منطقه پاولودار ، 101 در منطقه آکومولا ، 100 مورد در منطقه مانگستائو ، 59 مورد در منطقه کوستانا ، 44 نفر در منطقه قزاقستان شرقی ، 33 مورد در منطقه قزاقستان شمالی.

Author: admin