قزاقستان 438 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرده است که در کل 8،969 مورد است

قزاقستان 438 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرده است که در کل 8،969 مورد است

Tainynews – وزارت بهداشت گفت: قزاقستان 438 مورد جدید COVID-19 را تا صبح روز 26 ماه مه تأیید کرده است.

نرخ رشد 5.1٪ بوده است.

تعداد کل موارد COVID-19 تایید شده به 8،969 رسید.

4515 بیمار کروناویروس بهبود یافتند.

35 بیمار درگذشت.

Author: admin