در کل موارد COVID-19 در ازبکستان به 3 هزار و 281 نفر افزایش می یابد

در کل موارد COVID-19 در ازبکستان به 3 هزار و 281 نفر افزایش می یابد

Tainynews – بیست پرونده جدید COVID-19 تا ساعت 5.00 بعد از ظهر 26 مه در ازبکستان تأیید شد.

وزارت بهداشت گفت که تعداد کل موارد تایید شده به 3 هزار و 281 نفر رسیده است.

15 مورد در مرکز قرنطینه تأیید شد ، 4 مورد رانندگان کامیون ، که از خارج به کشور باز می گردند ، 1 مورد محلی در تاشکند.

2624 بیمار به روز بهبود یافته اند.

Author: admin