4560 بیمار کروناویروس در قزاقستان بهبود می یابند

4560 بیمار کروناویروس در قزاقستان بهبود می یابند

Tainynews – 45 بیمار امروز پس از بهبودی از کروناویر از بیمارستان های قزاقستان مرخص شدند.

این تعداد کل بیماران بهبود یافته را به 4650 نفر رسانده است.

به این ترتیب ، 1،286 بیمار به روز شده در آلماتی ، 929 نفر در نور سلطان ، 252 نفر در منطقه قزاقستان غربی ، 236 نفر در منطقه آتیرائو ، 231 نفر در منطقه کیزلوردا ، 228 نفر در شیمکنت ، 191 در منطقه کاراگاندا ، 187 مورد در منطقه ترکستان ، 178 نفر در آلماتی منطقه ، 173 در منطقه جامبیل ، 172 در منطقه Aktobe ، 148 در منطقه Pavlodar ، 105 در منطقه Mangistau ، 104 در منطقه Akmola ، 60 در منطقه Kostanai ، 47 در منطقه East قزاقستان ، 33 در منطقه North قزاقستان.

Author: admin