استادیوم دالون امورزاکوف برای شهروندان افتتاح شد

استادیوم دالون امورزاکوف برای شهروندان افتتاح شد

Tainynews – آژانس دولتی ورزش کشور در تاریخ 27 مه اعلام کرد – استادیوم دالون امورزاکوف (استادیوم اسپارتاک) در بیشکک پس از قرنطینه افتتاح شده است.

این ورزشگاه به عنوان بخشی از برداشته شدن اقدامات محدود کننده و از سرگیری فعالیت های بدنی برای تمرینات افتتاح شد.

وی گفت: “این ورزشگاه مطابق با هنجارها و قوانین بهداشتی ، اقدامات بهداشتی و ضد بیماری همه گیر است. بازدید کنندگان باید فاصله 1.5 متری را مشاهده کنند. در این بیانیه آمده است: درجه حرارت در ورودی ورزشگاه اندازه گیری می شود.

همه می توانند روزانه از ساعت 6 تا 9 و از 18:00 تا 21:00 به استادیوم مراجعه کنند.

ورزشگاه در 20 مارس برای قرنطینه بسته شد.

Author: admin