رحمان علی اف را به سفر رسمی به تاجیکستان دعوت می کند

رحمان علی اف را به سفر رسمی به تاجیکستان دعوت می کند

Tainynews – امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان گفتگوی تلفنی برقرار کرد.

این دو رهبر جنبه های مربوط به روابط دو جانبه ، به ویژه روابط تجاری و اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در چند سال گذشته از پویایی مثبت در تجارت دو جانبه یاد کردند.

توجه ویژه ای به اوضاع افغانستان داده شد.

رحمان در مورد وضعیت استانهای شمالی افغانستان هم مرز با تاجیکستان به علی اف اطلاع داد و نگرانی های جدی درباره تشدید ناگهانی اوضاع در مرزهای جنوبی CIS را به اشتراک گذاشت.

رئیس جمهور تاجیکستان از رئیس جمهور علی اف دعوت کرد تا در هر زمان که بخواهد برای او مناسب باشد ، از او دیدار رسمی کند. تاریخ این دیدار از طریق کانال های دیپلماتیک مذاکره می شود.

Author: admin