4 نفر از متخصصان بهداشتی – اپیدمیولوژیک برای عروق کرونو ویروس مثبت بودند

4 نفر از متخصصان بهداشتی – اپیدمیولوژیک برای عروق کرونو ویروس مثبت بودند

Tainynews – مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: 4 متخصص بهداشت – اپیدمیولوژیک برای عروق کرونو ویروس مثبت آزمایش کرده اند و 6 نفر دیگر نیز تحت نظر پزشکی هستند.

وی گفت: معلمان اپیدمیولوژی و سایر بخشهای دانشگاههای KSMA و KRSU در حال آموزش هستند.

وی گفت: “آنها در حال حاضر در بخش مراقبت های بهداشتی و اپیدمیولوژیک مشغول به کار هستند.”

Author: admin

پاسخی بگذارید