4،746 بیمار کرونا ویروس در قزاقستان بهبود می یابد

4،746 بیمار کرونا ویروس در قزاقستان بهبود می یابد

Tainynews – امروز 77 بیمار دیگر از بیمارستان های قزاقستان مرخص شدند.

تعداد کل بیماران بهبود یافته به 4 هزار و 463 نفر رسیده است ، از جمله 1345 بیمار بهبود یافته در آلماتی ، 979 نفر در نور السلطان ، 264 نفر در منطقه قزاقستان غربی ، 262 نفر در منطقه آتیرا ، 232 نفر در شیمکنت ، 232 نفر در منطقه کیزلوردا ، 204 نفر در منطقه کاراگاندا ، 189 در ترکستان منطقه ، 180 در منطقه آلماتی ، 175 در منطقه Aktobe ، 173 در منطقه Jambyl ، 148 در منطقه Pavlodar ، 114 در منطقه Mangistau ، 106 در منطقه Akmola ، 60 در منطقه Kostanai ، 50 در منطقه قزاقستان شرقی ، 33 در منطقه قزاقستان شمالی است.

Author: admin