86 مسافر پرواز مستقر از سن پترزبورگ به تاشکند تست Covid-19 را مثبت کردند

86 مسافر پرواز مستقر از سن پترزبورگ به تاشکند تست Covid-19 را مثبت کردند

Tainynews بهرومجون اگامبردیف ، نماینده وزارت بهداشت ، گفت: در طول 14 روز گذشته حدود 4،056 شهروند ازبکستان توسط 17 پرواز مستقر در خارج از کشور آورده شده اند.

11216 نفر در طی 2 هفته گذشته از نقاط مرزی عبور کردند.

20.035 نفر به مراکز قرنطینه منتقل شدند.

در هفته‌های گذشته 734 مورد مثبت Covid-19 قرار گرفتند.

در میان پروازهای چارتر ، بیشترین تعداد موارد کورو ویروس در بین مسافران پرواز مستقر از سن پترزبورگ به تاشکند در 14 مه ، که 86 نفر نتایج مثبتی برای کووید-19 داشتند ، تأیید شد.

Author: admin