MP پیشنهاد می کند که ورود به Issyk-Kul با پرداخت انجام شود

MP پیشنهاد می کند که ورود به Issyk-Kul با پرداخت انجام شود

Tainynews – نماینده بكتیبك راییم كولوف پیشنهاد كرد كه ورود به منطقه ایسی كول با پرداخت هزینه انجام شود.

وی در جلسه نمایندگان مجلس گفت که پرداخت هزینه های محیط زیست مناسب است.

وی گفت: “مردم محلی خود این درخواست را دارند ، زیرا پس از فصل گردشگری زباله های زیادی در آنجا وجود دارد كه آنها خود به خود پاك می كنند.”

نورلانبک کاین باف ، معاون وزیر حمل و نقل پاسخ داد که آنها این موضوع را بررسی خواهند کرد.

Author: admin