بیشکک میزبان رویداد میزگرد قرقیزستان و کره است

کلیه حقوق محفوظ است

© خبرگزاری AKIpress – 2001-2021.

چاپ هرگونه ماده ای بدون توافق نامه کتبی با خبرگزاری AKIpress ممنوع است.

هرگونه استناد باید با پیوندی به akipress.com همراه باشد.

آدرس ما:

299/5 Chingiz Aitmatov Prosp. ، بیشکک ، جمهوری قرقیزستان

پست الکترونیکی: [email protected] ، [email protected] ؛

Author: admin