کمیسیون مرکزی انتخابات برای مشورت مبارزه با Covid-19 در مورد از سرگیری روند انتخابات شورای محلی مشورت با تیم عملیاتی خواهد کرد

کمیسیون مرکزی انتخابات برای مشورت مبارزه با Covid-19 در مورد از سرگیری روند انتخابات شورای محلی مشورت با تیم عملیاتی خواهد کرد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات (CEC) با تیم عملیاتی سراسر کشور برای مبارزه با کروناویروس در مورد از سرگیری روند انتخابات شورای محلی مشورت خواهد کرد …

Author: admin