یک اقتصاددان بانک جهانی می گوید حواله ها در آسیا مرکزی در سال 2020 30 درصد کاهش می یابد

یک اقتصاددان بانک جهانی می گوید حواله ها در آسیا مرکزی در سال 2020 30 درصد کاهش می یابد

Tainynews – انتظار می رود همه کشورهای آسیای میانه با افت قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی روبرو شوند ، گفت: سرجی زوریا ، اقتصاددان ارشد کشاورزی بانک جهانی ، در تاریخ 2 ژوئن …

Author: admin