اطلاعات شخصی در قرقیزستان محافظت نمی شود – MP

اطلاعات شخصی در قرقیزستان محافظت نمی شود – MP

Tainynews نمایان مجلس ، نماینده مجلس نمایندگان مجلس در قرقیزستان گفت: – اطلاعات شخصی در قرقیزستان محافظت نمی شود و این باید به صورت علنی پذیرفته شود ، …

Author: admin