764 نوجوان فاقد شناسنامه در قرقیزستان در سال 2019 فاش شدند

764 نوجوان فاقد شناسنامه در قرقیزستان در سال 2019 فاش شدند

Tainynews – تیلك باتیركانف ، نایب رئیس سازمان ثبت احوال ، در جلسه علنی امروز مجلس قرقیزستان گفت: 764 نوجوان در قرقیزستان كه فاقد شناسنامه هستند ، كشف شد …

Author: admin