کل صادرات مغولستان از ماه مه 40 درصد کاهش یافته است

کل صادرات مغولستان از ماه مه 40 درصد کاهش یافته است

Tainynews – کل صادرات مغولستان در 5 ماه اول سال 2020 40٪ یا 1.4 میلیارد دلار کاهش یافته است.

مغولستان 6.3 میلیون تن ذغال سنگ به ارزش 513 میلیون دلار یا 2.4 برابر کمتر از مدت مشابه سال قبل صادر کرده است.

این کشور 671،000 بشکه صادر کرده است که این میزان 4 برابر کاهش نشان می دهد. صادرات فلورسپار با 15 هزار تن اندک افزایش یافته و به 237 هزار تن رسیده است.

براساس آمار اداره کل گمرک ، در پنج ماه اول ، کل صادرات مغولستان به 3.37 میلیارد دلار رسیده است.

Author: admin