نماینده مجلس شورای اسلامی از دولت می خواهد تا به ساکنان نارین که در اثر گل و لای ها آسیب دیده اند ، کمک کند

نماینده مجلس شورای اسلامی از دولت می خواهد تا به ساکنان نارین که در اثر گل و لای ها آسیب دیده اند ، کمک کند

Tainynews نماینده مجلس الماز بااتیربکوف (قرقیزستان) در جلسه پارلمان گفت: بیشتر خانه هایی که پس از گل و لای در منطقه ناریون آسیب دیده اند ، بیمه نیستند.

وی افزود: حدود 60 خانه پس از گل و لای ها آسیب دیده و از دولت خواسته است تا به شهروندان آسیب دیده کمک کند.

بااتیربکوف همچنین یادآوری کرد که خطر لکه های مکرر وجود دارد.

بااتیربکوف گفت: “ممکن است تا 9 ژوئن باران ببارد. وزارت امور اضطراری باید راه ها و حیاط های سیل زده را پاکسازی کند.”

به گفته وی ، بسیاری از شهروندان در شبکه های اجتماعی ابراز آمادگی کمک می کنند. این نماینده مجلس پیشنهاد کرد که حساب برای کمکهای مالی باز شود.

در اوایل تورموش گزارش شده است که پس از بارانهای شدید ، گل و لایها به نارین برخورد کرده است. گل و لای خانه ها در مناطق باتیش ، آلما باک ، آک-کورگون آسیب دیده است.

Author: admin