در قرنطینه تعداد کاربران اینترنت 223٪ در قرقیزستان رشد کرده است

در قرنطینه تعداد کاربران اینترنت 223٪ در قرقیزستان رشد کرده است

Tainynews – داستان دگویف رئیس کمیته امور فناوری و ارتباطات کشور گفت: در طول قرنطینه میزان ترافیک در قرقیزستان 33٪ ، در بیشکک 16٪ ، در منطقه ناریون 64٪ و در منطقه اوش 33٪ رشد داشته است.

وی گفت: “تعداد کاربران اینترنت 223٪ رشد داشته است.”

وی با تقدیر از تلاش های دیجیتالی شدن مسئولان در 2 سال گذشته ، گفت: “سیاست ها و تصمیمات دگرگونی دیجیتال به موقع و در شرایطی که همه گیر کوروی ویروس به اثبات رسیده است”.

Author: admin