دو کمیته مجلس برای تشکیل جلسه مشترک درمورد وضعیت تاج ویروس

دو کمیته مجلس برای تشکیل جلسه مشترک درمورد وضعیت تاج ویروس

Tainynews سرویس مطبوعاتی پارلمان گفت: – کمیته بین المللی ، دفاع و امنیت و کمیته مبارزه با فساد پارلمان قرقیزستان جلسه مشترک را فردا برگزار می کنند.

کمیته ها گزارش دولت را در مورد امنیت غذایی ، کارهای میدانی بهاری ، اقدامات انجام شده برای تأمین تجهیزات لازم برای محافظت از کارمندان پزشکی ، بازگشت شهروندان قرقیزستان در خارج از کشور ، کاهش شرایط لازم برای انواع خاصی از فعالیت ها در بیشکک در مواقع اضطراری ، می شنوند. وضعیت coronavirus در کشور.

Author: admin

پاسخی بگذارید