اوضاع در مرز قرقیز و قزاقستان نیز در منطقه تالاس بسیار مهم است

اوضاع در مرز قرقیز و قزاقستان نیز در منطقه تالاس بسیار مهم است

Tainynews – المازبک جمابکوف ، رئیس اداره امور داخلی تالاس ، در 5 ژوئن گفت: وضعیت در ایست بازرسی جاده چون-کاپکا در مرز قرقیز و قزاقستان در منطقه تالاس بسیار مهم است.

وی گفت که تنها چند وسیله نقلیه که از قرقیزستان به قزاقستان سفر می کنند از طریق گذرگاه عایشه بی بی مجاز هستند. این امر باعث شده است که تعداد زیادی اتومبیل در مقابل پاسگاه جمع شوند. آنها برای عبور از مرز باید در صف بایستند.

راننده کامیون Janybek Rejapov در حال عزیمت از اوش به روسیه است. وی گفت اکنون 4 روز در صف ایستاده است. رجاپوف گفت: “وضعیت عبور مرز در طی دو روز گذشته اندکی بهبود یافته است ، اما در طول روز بسیار گرم می شود ، تا + 41 درجه”.

بیش از 100 کامیون دیده می شوند که از 5 ژوئن برای عبور از ایست بازرسی در صف ایستاده اند.

Author: admin