قرقیزستان پس از نروژ نهمین ذخایر بزرگ آبی در جهان را در اختیار دارد

قرقیزستان پس از نروژ نهمین ذخایر بزرگ آبی در جهان را در اختیار دارد

Tainynews – براساس مفهوم توسعه مجتمع سوخت و انرژی جمهوری قرقیزستان تا سال 2030 ، پتانسیل آبی منابع آب قرقیزستان 142 میلیارد کیلووات ساعت ساعت ، 9مین کشور بزرگ بعد از نروژ است …

Author: admin

پاسخی بگذارید