بیشتر موارد جدید در بین تماس های قرقیزستان تأیید شده است

بیشتر موارد جدید در بین تماس های قرقیزستان تأیید شده است

Tainynews نورولبوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: – 38 مورد COVID-19 جدید در 24 ساعت گذشته در قرقیزستان تأیید شد.

3 مورد وارد شده است. 29 مورد تماس با موارد تایید شده بودند. منبع عفونت در 6 مورد مشخص نشده است.

تعداد کل موارد COVID-19 تایید شده به هزار و 974 نفر رسیده است.

Author: admin