اولین اولترا ماراتون که در اطراف دریاچه پسر کول در قرقیزستان برگزار می شود

اولین اولترا ماراتون که در اطراف دریاچه پسر کول در قرقیزستان برگزار می شود

Tainynews – اولین اولترا ماراتون Son Kul Sport Tour 2020 در تاریخ 16-18 ژوئیه در قرقیزستان در حوالی دریاچه پسر کول برگزار می شود.

برگزار کنندگان می گویند ، شرکت کنندگان در طی روز 90 کیلومتر – در روز اول 40 کیلومتر و در روز دوم 50 کیلومتر طی می کنند.

این رویداد همچنین شامل مسابقه دوچرخه سواری 90 روزه از فاصله 90 کیلومتری خواهد بود. مسابقه های 5 و 21 کیلومتری.

برنامه 4Day Ultra Marathon از Karakol تا Balykchy پیش بینی شده بود که به دلیل همه گیر شدن کروناویروس لغو شد.

Author: admin