وزارت اقتصاد – قرقیزستان پروتکل دیگری را برای حمل بار از طریق مرزها به چین ارائه می دهد – وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد – قرقیزستان پروتکل دیگری را برای حمل بار از طریق مرزها به چین ارائه می دهد – وزارت اقتصاد

معاون وزیر اقتصاد الدار آلیشروف

Tainynews “الدار علیشروف” معاون وزیر اقتصاد قرقیزستان به تازابک گفت: هفته گذشته در مورد بازگشایی نقطه گذرگاه مرزی توروگارت با چین توافق شد …

Author: admin