قرقیزستان برای رسیدن به شناخت دولت مالیات داخلی قزاقستان به عنوان موانع تجارت ، وضعیت مرزی را تشدید می کند – سفارت قزاقستان

قرقیزستان برای رسیدن به شناخت دولت مالیات داخلی قزاقستان به عنوان موانع تجارت ، وضعیت مرزی را تشدید می کند – سفارت قزاقستان

Tainynews – سفارت قزاقستان در بیسكك گفت: – كمیته درآمدهای عمومی قزاقستان كالاهای حمل شده را با هدف حمایت از منافع اقتصادی و كاهش گردش مالی سایه از ابتدای سال 2019 در مرزها با كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نظارت می كند …

Author: admin